Ana sayfa Köyümüz Albüm Üye giriş Konuk defteri İletişim Hizmetler Dosya indirme
Konuk Defteri  

Yıllar sonra selam yazalım kale mi kiralim
   - betonkaya, 09.10.2023

Mudanya dan selamlar..

Mudanya da bahar havası yaşıyoruz..
Yusufeli hepimizi üzüyor, yüreğimizi yakıyor..
Yazın ancak geliriz o zaman da muhtemelen Eski Yusufeli sulara gömülür..
   - cmustafagumus, 24.02.2023

yeni yusufelinden selamlar. eski yusufeli yavaş yavaş sular altında kalmaya başladı bir tarih sular altında kalıyor. görmek isteyenlere arkadaşlara duyrulur.
   - sanikor, 23.02.2023

Artvinden hayırlı günler
   - Cemal Akistanbullu, 09.11.2022

Artvinden hayırlı günler değerli oğdarlı dostlar her şey gonlunuzce olsun
   - Cemal Akistanbullu, 29.05.2022
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Sisteme giriş  
 


Hala hesabınız yok mu? Hesap açmak için tıklayın.

Çevrimiçi  
Şu an bağlı olan kullanıcılar:
4 konuk ve 0 kayıtlı kullanıcı çevrimiçi.

Şu anda sitemizde konuksunuz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

MUTLULUKLAR DİLERİZ

Gönderen: Mustafa Gümüş Tarih: 20 Temmuz 2016 Çarşamba
Konu: Sosyal yapı 
İzmir de oturan Köylümüz Hüseyin Uçarın oğlu Barış Uçar evlendi.Uçar ailesine mutluluklar dileriz.
Sayfayı yazdırmaya hazırla

ATATÜRK İLKELERİ

Gönderen: Mustafa Gümüş Tarih: 20 Temmuz 2016 Çarşamba
Konu: Sosyal yapı 

II. BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1-Milli Egemenlik:
Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir; milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunmasıyla devamlılık kazanır. Bundan dolayı hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. (1923)

2-Milli Bağımsızlık:
Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. (1921)
Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O ebediyen sağlanmış ve korunmuş olmalıdır. (1923)

3-Milli Birlik ve Beraberlik:
Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. (1919)
Biz milli varlığın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936)
Toplu bir milleti istila etmek, daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. (1919)

4-Yurtta Sulh (Barış), Cihanda Sulh:
Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. (1931)
Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakisinde en esaslı amil olsa gerekir. (1919)
Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. (1938)

5-Çağdaşlaşma:
Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. (1925)
Biz batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926)

6-Bilimsellik ve Akılcılık:
a) Bilimsellik: Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924)
Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet bilimdir. (1933)
b) Akılcılık: Bizim, alık, mantık, zekayla hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. (1925)
Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. (1926)

7-İnsan ve İnsanlık Sevgisi:
İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. (1931)
Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (1936)
Sayfayı yazdırmaya hazırla

ATATÜRK İLKELERİ

Gönderen: Mustafa Gümüş Tarih: 20 Temmuz 2016 Çarşamba
Konu: Sosyal yapı 

I. TEMEL İLKELER

Cumhuriyetçilik:
ATATÜRK devrimleri arasında siyasi bir devrim niteliğindedir. Çok uluslu bir İmparatorluktan Türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş. Böylece modern Türkiye'nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. Kemalizm Türkiye için yalnızca Cumhuriyet rejimini tanımaktadır. Atatürk bunun yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan Cumhuriyet’te görmüştür.

Milliyetçilik:
ATATÜRK devrimleri ayrıca milliyetçi bir devrim idi. Bu milliyetçilik ırkçı bir yapıda değildir; yurtseverlikle sınırlıdır. Bu devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının korunması ve ayrıca Cumhuriyetin siyasal yönden gelişmesidir. Bu milliyetçilik, tüm diğer ulusların bağımsızlık haklarına saygılıdır; sosyal içeriklidir; yalnızca emperyalizm karşıtı olmayıp, aynı zamanda gerek hanedan yönetimine, gerekse herhangi bir sınıfın Türk toplumunu yönetmesine de karşıdır ve nihayet bu milliyetçilik Türk devletinin vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesine inanmaktadır.

Halkçılık:
Gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, Cumhuriyet Devrimi ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. Bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekleştirilmişti. Başta İsviçre Medeni Kanunu olmak üzere, Batı kanunlarının Türkiye'de uygulamaya konulmasıyla birlikte kadınların statüsünde köklü değişiklikler olmuş, 1934 yılında kabul edilen bir kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkını almışlardır. Atatürk çeşitli ortamlarda, Türkiye'nin gerçek yöneticilerinin köylüler olduğunu söylemiştir. Aslında bu durum Türkiye için bir gerçek olmaktan çok bir hedef niteliğindedir. Halkçılık ilkesi sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf farklılıklarına karşı olmak ve hiçbir bireyin, ailenin, sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmemek demektir. Halkçılık, Türk vatandaşlığı olarak ifade edilen bir fikre dayanır. Gurur ile birleşen vatandaşlık fikri, halkın daha fazla çalışması için gerekli psikolojik teşviki sağlar, birlik fikrinin ve ulusal bir kimliğin kazanılmasına yardımcı olur.
Devletçilik:
Mustafa Kemal ATATÜRK yapmış olduğu açıklamalarda ve politikalarında Türkiye'nin bir bütün olarak modernizasyonunun ekonomik ve teknolojik gelişmeye önemli ölçüde bağlı olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, devletçilik ilkesinin de devletin ülkenin genel ekonomik faaliyetlerini düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği alanlara veya özel sektörün yetersiz kaldığı alanlara veya ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara yine devletin girmesi gerektiği anlamında yorumlanmaktadır. Ancak, devletçilik ilkesinin uygulanmasında, devlet yalnızca ekonomik faaliyetlerin temel kaynağını teşkil etmemiş, aynı zamanda ülkenin büyük sanayi kuruluşlarının da sahibi olmuştur.

Laiklik:
Laiklik yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamına gelmez ayrıca eğitim, kültür ve yasama alanlarının da dinden bağımsız olması anlamını taşır. Laiklik, düşünce özgürlüğü ve kuruluşların dini düşünce ve dini kuruluşların etkisinden bağımsız olmaları anlamına geliyor. Devrimlerin birçoğu laikliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmış ve diğerleri ise laikliğe ulaşılmış olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. Laiklik ilkesi akılcı ve dini siyasetin dışında tutan bir ilkedir. Osmanlı döneminde matbaanın geciktirilmesinde olduğu gibi dinin yenilikler karşısında nasıl tutucu bir silah haline geldiğini yaşamış olan Türkiye Cumhuriyeti kurucuları açısından dinin din dışı sivil yapı üzerinde yaratabileceği baskıları önlemenin bir aracıdır. ATATÜRK'ün laiklik ilkesi Tanrı karşıtı bir ilke değildi. Bu akılcı ve dini siyasettir dışında tutan bir ilke idi. Bu ilke aydınlanmış İslam'a değil, çağdaşlığa karşı olan Müslümanlığa karşısındaydı.

Devrimcilik:
ATATÜRK'ün ortaya koyduğu en önemli ilkelerden birisi de reformculuk veya devrimcilikti. Bu ilkenin anlamı Türkiye'nin devrimler yaptığı ve geleneksel kuruluşlarını modern kuruluşlar ile değiştirmiş olduğu idi. Geleneksel kavramların iptal edildiği ve modern kavramların benimsendiği anlamına geliyordu. Devrimcilik ilkesi, yapılmış olan devrimlerin tanınmalarının çok ötesine geçti.
Sayfayı yazdırmaya hazırla

GURUR DUYDUKLARIMIZ

Gönderen: Mustafa Gümüş Tarih: 12 Temmuz 2016 Salı
Konu: BAŞARILI İNSANLARIMIZ 
Prof.Dr.GİYASETTİN DEMİRHAN

Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı: Gıyasettin Demirhan
Doğum yeri ve tarihi: Yusufeli, Artvin, 1963
İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 06800, Beytepe, Ankara
Telefon: 312 297 68 92 / 297 68 90 - 130
Faks: 312 299 21 67
İleti: demirhan @ hacettepe.edu.tr
Eğitim

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim), 1995
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bilim Dalı (Eğitim Programları ve Öğretim), 1991
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, 1986
Akademik Çalışma Yaşamı

2009 - Profesör, H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
2008 - 2009 Misafir Ögretim Üyesi, Georgia Üniversitesi, Kinezyoloji Bölümü, Spor Ögretim Laboratuvari
2004 - 2008 Profesör, H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
1998 - 2004 Doçent, H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
1996 -1998 Yardımcı Doçent, H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
1992 -1996 Araştırma Görevlisi, H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Yürütülen Görevler

1998 - Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Program Sorumluluğu
2007 - 2008, Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Sorumluluğu
1996 - 2008, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
2000 - 2008, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği
2004 - 2008, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ERASMUS Koordinatörlüğü
1996 - 2006, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
1993 - 1996, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Eğitim Koordinatörlüğü
1993 - 1996, Dağcılık Federasyonu Asbaşkanlığı
1989 - 1995, Dağcılık Federasyonu Teknik ve Eğitim Kurulu Üyeliği
Yürütülen Dersler
Lisans

Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Arastirma Projesi
Lisansüstü

Spor Eğitiminde Program Geliştirme
Sporda Öğretim İlke ve Yöntemler
Spor Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Çamur H. “Basketbolda Dribling Becerilerinin Öğretiminde Canlı, Videolu ve Canlı+Videolu Dönütün Başarıya Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
Dursun, Z. “Temel Becerileri İçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının Okulöncesi 6 Yaş Çocuklarının Motor Beceri Erişileri Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi , 2004.
Güven, B. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Öğretmen Davranışları Boyutuna İlişkin Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
Hünük, D. “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Saçlı, F. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi,2008.
Özüdoğru, S.M. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Felsefi Görüşlerinin Dağılımı”, Hacettepe Üniversitesi, 2010.
Yüksel, Y. “Voleybol Öğretiminde Web Sitesi ve Web Günlüğü Kullanımının Erişi ve İnternete Yönelik Tutuma Etkisi“ Hacettepe Üniversitesi, 2014.
Doktora Tezleri

Koruç, P.B. “Türk Sporcularına İlişkin Performans Profili ve Yapı Geçerliği”, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
Koca, C. “Beden Eğitimi ve Spor Alanında Toplumsal ve Kültürel Yeniden Üretim”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Şahin, R. “Hentbolün Öğretiminde Taktik Oyun Yaklaşımının Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
Coşkun, H. “Kendini Kontrol Yönteminde, Görsel Dönütün Yüzme Çıkış Tekniğinde Bilgi, Beceri Kazanımı ve Bazı Duyuşsal Parametreler Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
Kangalgil, M. “Beden Egitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Tür Dönütlerin Erişi, Kalıcılık ve Transfere Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
İlker, A.G.E. “Farklı Motivasyonel İklimlere Göre İşlenen Beden Egitimi Derslerinin Öğrencilerin Başarı Hedefleri, Motivasyonel Stratejileri ve Beden Eğitimine İliskin Tutumları Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2010.
Arslan, Y. “Aday Öğretmenlerin ve İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Algılarının Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi, 2011.
Saçlı, F. “ Yaratıcı Drama Eğitiminin Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Eğilimleri Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2013.


Üyelik

- Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

Spor Bilimleri Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
Spor Eğitimi Grubu
Spor Eğitimi Araştırma Grubu
Bilim Felsefesi Grubu
American Educational Research Association
European College of Sport Science (ECSS)
Association Internationale des Ecoles Superieures d'Education Physique (AIESEP
Fédération Internationale d’Éducation Physique (FIEP), Türkiye Delegesi
- Diğer

Ankara Dağcılık, Kış Sporları İhtisas Kulübü Derneği
Doğa Sporları, Araştırmaları, Arama ve Kurtarma Derneği
Artvinliler Hizmet Vakfı
Yusufeli Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği
Zirve Dğgcilik ve Doğa Sporlari Kulubü
Editörlük, Bilimsel Danisma Kurulu Üyeligi, Hakemlik
Spor Bilimleri Dergisi, Editor
Çagdaş Egitim, Bilimsel Danisma Kurulu
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi; Eğitim ve Bilim; Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; Psychology of Sport and Exercise, Perceptual and Motor Skills,Hakemlik

Ödüller

(2005) The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, En İyi Sözel Bildiri Ödülü, "An investigation of risk perception and risk views of male and female university students before and after participating the outdoor activities experience"
(1998) BeşinciUluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Spor Eğitimi Dalı En İyi Çalışma Ödülü, "Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği”
(1996) Dördüncü Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Spor Eğitimi Dalı En İyi Çalışma Ödülü, "Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği"
(1992). Yunus Nadi Yarışması Sosyal Bilimler Dalında Övgüye Değer Ödülü, "T.C.Hükümetlerinin Yükseköğretim Politikalarina Etki Eden Faktörler 1961-1989."
Komisyon Çalışmaları

(2006) İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü
(2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Spor Eğitimi Komisyonu
(1997) Beden Eğitimi ve Spor Program Geliştirme Semineri, Ankara
(1996-1997). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
(1995). Beden Eğitimi ve Spor Formatör Öğretmen Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirme, T.C.M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı, Ankara
Başkan, Yürütücü ve Sekreter Olarak Organize Ettiği Bilimsel Toplantılar

Birinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 1998, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Altıncı Spor Bilimleri Kongresi, 2000, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
İkinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2002, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Üçüncü Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2005, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Birinci Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 2007, Ankara: ODTÜ
Dördüncü Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2007, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
İkinci Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 2009, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Beşinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 2009, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşım Çalıştayı I, 2010, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Üçüncü Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 2011, Ankara: ODTÜ
İlgi Alanları

Dağcılık
Mağaracılık
Kayak
Kaya Tırmanışı
Fotoğrafçılık
Sayfayı yazdırmaya hazırla

MUTLULUKLAR

Gönderen: Mustafa Gümüş Tarih: 11 Temmuz 2016 Pazartesi
Konu: Sosyal yapı 
Çerkezköyde oturan Binalı Sultan Şen çiftinin oğulları Ömer Şen İzmirde oturan Öztürk-Ayşe Ata çiftinin kızları Arzu Ata ile evlendi
Mutluluklar dileriz
Sayfayı yazdırmaya hazırla

<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192102112   >